Homepage > Irvine Police Department > Geographic Areas > Crossroads - VietnameseE-mail storyPrint friendly format
Geographic Area - Crossroads

Khu Phố Địa Dư – Các Giao Lộ

Đón mừng!

Tôi muốn nhân cơ hội này đón mừng quý vị tới trang nhà Khu Phố Giao Lộ Ty Cảnh Sát Irvine. Khu phố Các Giao Lộ bao gồm các cộng đồng Woodbridge, Westpark, Deerfield, The Ranch, The Colony, College Park, Irvine Groves, Harvard Square, Heritage Park, Greentree, The Willows, và California Homes.

Vào ngày 24-5-5003, Ty Cảnh Sát Irvine đã thực hiện việc bảo an dựa vào khu vực địa dư, chia thành phố làm ba khu phố, dựa vào các cuộc gọi điện thoại về dịch vụ, vào biên giới các cộng đồng, và địa thế xa lộ. Mỗi khu có một vị chỉ huy, trách nhiệm bảo an trong khu phố ấn định. Các giao lộ có 35 cảnh sát hữu thệ và 4 nhân viên dân sự, kể cả cấp trưởng toán, cảnh sát đi tuần, cảnh sát giao thông, thám tử, cảnh sát dịch vụ cộng đồng, cảnh sát trường học, và cảnh sát ngăn ngừa tội phạm. Mỗi thành viên trong đó đều cam kết phục vụ khu phố Các Giao Lộ trong một năm.

“Bảo an khu phố” có thể làm gì cho quý vị? Chúng tôi tin rằng điều này sẽ cho quý vị cảm giác như trong một thị trấn nhỏ, với một cảnh sát khu xóm, quen thuộc với từng cộng đồng của quý vị. Nhiệm vụ của chúng tôi định rõ những gì chúng tôi làm. Nhiệm vụ này sẽ được hoàn tất bằng cách áp dụng các giá trị của chúng tôi về tư cách, về chuyên môn, về trách nhiệm và về tấm lòng tôn trọng trong mọi việc chúng tôi làm. Mục tiêu chúng tôi là cung cấp phẩm chất cao nhất, bằng cách đảm nhận an ninh công cộng và phẩm chất của các vấn đề đời sống đang ảnh hưởng khu phố của quý vị.

Để tận dụng các tài nguyên khi giải quyết các quan tâm cộng đồng, một Nhóm Công Tác Khu Phố (N.E.T.) đã được thành lập, trong đó có các đại diện từ Dịch Vụ Cộng Đồng, Phát Triển Cộng Đồng, và Công Trình Công Cộng, những người này làm việc với Chỉ Huy Khu Phố của quý vị để giải quyết các thách thức của việc tạo ra môi trường an toàn.

Tôi chân thành hy vọng rằng quý vị sẽ thấy trang nhà này hữu ích, vừa là nguồn thông tin về cộng đồng của quý vị, và vừa là phương tiện quý vị có thể trao đổi ý kiến với chúng tôi về khu phố quý vị. Xin cứ tự nhiên liên lạc với tôi ở (949) 724-7156.

Trân trọng,

Barry Aninag
Chỉ Huy Khu Phố